Tilladelse til renovering af stuehus, udvidelse af beboelsen mv. på landbrugsejendom

Publiceret 18-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til udvidelse af stuehuset, ibrugtagning af 1. salen til beboelse, isætning af vinduer mv. som oplyst i ansøgningen på matr.22 Vindeby By, Lindelse, Vindebyvej 40, 5900 Rudkøbing. Langeland Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01965.

Tilladelse - tilbygning landejendom.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent