Tilladelse til placering og udformning af udestue inden for strandbeskyttelseslinjen i Nibe

Publiceret 17-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af udestuen med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen på landbrugsejendom - matr.5a, Sebberkloster Hgd., Sebber, St. Ajstrupvej 19B, 9240 Nibe, Aalborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venlist til j.nr. 19/01169.

Tilladelse - udestue.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent