Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen - Næstved

Publiceret 17-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af det ansøgte stuehus på landbrugsejendommen med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen på landbrugsejendommen matr.13e, Ring By, Hammer, Vordingborg Landevej 37, 4700 Næstved, Næstved Kommune

Dispensation efter § 65a, stk.1 jf. § 15, stk. 1.
For det tilfælde, at ejendommen overtages efter frasalg af dele af jorden og ikke længere er noteret som landbrug, meddeler Kystdirektoratet hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opførelse af det ansøgte som helårsbeboelse, jf. redegørelse i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02636.

Tilladelse - placering og udformning af nyt stuehus.pdf 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent