Tilladelse til nye driftsbygninger samt stuehus på Kobberøgårdvej 10, 7760 Hurup Thy

Publiceret 29-10-2019

Tilladelse til placering og udformning af nye driftsbygninger samt stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendom 6a, Kobberø By, Gettrup, Kobberøgårdvej 10, 7760 Hurup Thy, Thisted kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus med erhvervsdel og driftsbygning med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01800.

Tilladelse opførsel bygninger Kobberøgårdvej 10 Hurup Thy

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent