Revideret dispensation til midlertidigt anlægsområde og udlægning af vandledninger i forbindelse med etablering af Baltic Pipe

Publiceret 25-10-2019

Revideret dispensation til midlertidigt anlægsområde og udlægning af vandledninger i forbindelse med etablering af Baltic Pipe inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a, Strandgård
Hgd., Roholte, i Faxe Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidigt anlægsområde og udlægning af vandledninger i forbindelse med etablering af Baltic Pipe.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01825

Revideret dispensation til midlertidigt

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig