Lovliggørende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til toilet-tilbygning samt carport og dispensation til ændret tagkonstruktion med kviste - Dragør

Publiceret 17-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation, til at bibeholde en 10 m² toilettilbygning samt en 20 m² carport på Kalvebodvej 272, matr.3g, St. Magleby By, St. Magleby, 2791 Dragør.

Der meddeles endvidere dispensation til udvidelse af taget henover toiletbygningen, forøgelse af taghøjden med 30 cm til isolering samt isætning af kviste – én mod vandet på 1,90 cm bredde og én mod land ligeledes på 1,90 m.

Afslag:
Der meddeles afslag på de ansøgte kviste på hver side af taget på 3,80 m bredde.

Afgørelserne er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00940.

Dispensation - toiletbygning, carport og afslag kviste.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent