Dispensation til vinduer

Publiceret 21-10-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om at indsætte et nyt vindue i en eksisterende bygning og udvide tre
andre vinduer i højden på en eksisterende bolig på ejendommen matr.21a,
Sangstrup By, Voldby, Hjembækvej 66, 8500 Grenå, Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02849

Dispensation til vinduer.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler