Dispensation til udvidelse af legeplads

Publiceret 08-10-2019

Dispensation til udvidelse af legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen i Strandparken på ejendommen matr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til at udvide legepladsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00620

Dispensation til udvidelse af legeplads.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler