Dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund

Publiceret 11-10-2019

Dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a Dinestrup Gde.,
Fløstrup, Dinestrup strand 2, 5540 Ullerslev, i Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til udstykningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02543

Dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund.

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler