Dispensation til udstykning af landbrugsjord inden for strandbeskyttelseslinjen i Faaborg

Publiceret 14-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykningen som ansøgt på ejendommen matr. nr.2a Dyreborg By, Horne, Dyreborgvej 55, Faaborg, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01636.

Afgørelse - Dispensation til udstykning.pdf 

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler