Dispensation til udstykning af hhv. kro/hotel og campingplads

Publiceret 10-10-2019

Dispensation til udstykning af hhv. kro/hotel og campingplads - Fjordkroen ApS, matr.2æ, Bækkeskov Hgd., Everdrup, Bækkeskov Stræde 23, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01944

Dispensation til udstykning af hhv. krohotel og campingplads.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent