Dispensation til udstykning af en landbrugsejendom uden beboelse i Frederikshavn kommune

Publiceret 04-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk 1, jf. § 15, til at foretage udstykning som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01773. 

Dispensation til udstykning af en landbrugsejendom uden beboelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler