Dispensation til udendørsfaciliteter ved Marienlyst Strand

Publiceret 10-10-2019

Dispensation til udendørsfaciliteter ved Marienlyst Strand inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16a Resen, Skive
Jorder, i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til to bordbænkesæt, to hængekøjer, et bålfad og etablering af
en plint.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/00017

Dispensation til udendørsfaciliteter ved Marienlyst Strand.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig