Dispensation til trappe og udvidelse af terrasse til kajak- og roklub, Humlum, Struer

Publiceret 29-10-2019

Dispensation til trappe og udvidelse af terrasse til kajak- og roklub inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 2kn Strandbjerggård Hgd., Humlum i Struer kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 5, jf. § 15, til det søgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01044.

Dispensation til trappe og udvidelse af terrasse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler