Dispensation til terrasse

Publiceret 09-10-2019

Dispensation til terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 52c, Båring By, Asperup, Kystvejen 4, 5466 Asperup i Middelfart kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til at opføre en terrasse som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00500

Dispensation til terrasse.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler