Dispensation til shelterplads

Publiceret 09-10-2019

Dispensation til shelterplads inden for
strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 67æ, Errindlev By, Errindlev, ved Errindlev
Havn, 4895 Errindlev, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sgen venligst opgiv sagsnummer 18/02639

Dispensation til shelterplads.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler