Dispensation til shelterplads ved Blans Havn, Blanshovedvej 23, Bandholm, Lolland kommune

Publiceret 14-10-2019

Afgørelse – Dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster ved Blans Havn ud for ejendommen matr. nr. 16ab, Blans By, Stokkemarke, Blanshovedvej 23, 4941 Bandholm, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03118.

Dispensation til shelterplads ved Blans Havn, Blanshovedvej 23, Bandholm

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler