Dispensation til shelterplads ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster

Publiceret 04-10-2019

Dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster ved
Kramnitze Havn foran ejendommen matr. nr. 15a, Tjørnebjerg, Gloslunde, 4970 Rødby, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligt opgiv sagsnummer 18/03184

Dispensation til shelterplads.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler