Dispensation til shelterplads

Publiceret 09-10-2019

Dispensation til shelterplads inden for
strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 49d, Østerby By, Fejø, 4944 Fejø, Lolland
Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse som sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02634

Dispensation til shelterplads.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler