Dispensation til sauna, omklædnings- og venterum inden for strandbeskyttelseslinjen på Orø Havn

Publiceret 25-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til sauna, omklædnings- og venterum som ansøgt på Orø Havn, matr. nr. 1aø Bybjerg By, Orø, i Holbæk Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02411.

Dispensation til sauna, omklædnings- og venterum på Orø Havn.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler