Dispensation til overdækket areal ved shelterplads

Publiceret 30-10-2019

Dispensation til overdækket areal ved shelterplads ved etablering af et overdække med bord og bænke ved en
shelterplads på matr. 23a. Marselisborg, Århus Jorder i Aarhus kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til et etablere et overdække med bord og bænke ved en
shelterplads på matr. 23a. Marselisborg, Århus Jorder i Aarhus kommune.

Ved henvendelse om sagen venligt opgiv sagsnummer 19/01073

Dispensation til overdækket areal ved shelterplads.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler