Dispensation til opgradering af parkeringsplads og opholdsareal ved ”Mennesket ved Havet” inden for strandbeskyttelseslinjen i Esbjerg Kommune

Publiceret 24-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opgradering af parkeringsplads og opholdsareal indebærende udvidelse af p-pladsen med 5 m, etablering af 5 m bred cykelparkering, udskiftning af fodhegn og bordbænke, samt opsætning af egesveller på matr. nr. 27 Vognsbøl, Esbjerg Jorder.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03424.

Dispensation til opgradering af parkeringsplads og opholdsareal.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig