Dispensation til opførelse af skur

Publiceret 10-10-2019

Dispensation til opførelse af skur inden for strandbeskyttelseslinjen - Bundgarnet 84, matr.51a, Råbylille By, Elmelunde, Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et skur med den ansøgte størrelse, placering og udformning, dog således at skuret ikke kan opføres med en højde over 2,5 m.
Kystdirektoratet meddeler således afslag på dispensation,, jf. naturbeskyttelses-lovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at skuret kan opføres med en højde på 3,8 m som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02691

Dispensation til opførelse af skur.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent