Dispensation til opførelse af naust (bådhus) i Frederikssund Kommune

Publiceret 16-10-2019

Dispensation til opførelse af naust (bådhus) med terrænhævning omkring bygningen samt lille nedkørsel på matr. 4e, Oppe Sundby By, Oppe Sundby, Østersvej 4, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af naust, terrænhævning og nedkørsel, som ansøgt.

Dispensation til forlængelse af dispensation til opførelse af en naust (bådhus).pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler