Dispensation til ombygning af ejendom på Gl. Møllevej 37, Vesthimmerlands kommune

Publiceret 08-10-2019

Dispensation til at ombygge og øge taghøjden inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6c Ertebølle By, Strandby beliggende Gl. Møllevej 37 i Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at ændre og øge taghøjden, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01406.

Dispensation til ændring af tagkonstruktion på bolig beliggende Gl. Møllevej 37 i Vesthimmerlands Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent