Dispensation til nedrivning og genopførelse af toiletbygning på Stillinge Strandvej 25, Slagelse Kommune

Publiceret 09-10-2019

Dispensation til nedrivning og genopførelse af toiletbygning på matr.7000l, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, Stillinge Strandvej 25, 4200 Slagelse, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af toiletbygning.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02448.

Dispensation til genopførelse af toiletbygning Slagelse Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler