Dispensation til midlertidigt anlægsområde på Fyn-siden af lillebælt

Publiceret 01-10-2019

Dispensation til midlertidigt anlægsområde på Fyn-siden af Lillebælt i
forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledning inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 14ac, 14c, 14d, 14e,
14ad Skrillinge By, Kauslunde, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig anlægsområde på Fyn-siden af Lillebælt i forbindelse med Baltic Pipe gasrørledning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02426

Dispensation til midlertidigt anlægsområde.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig