Dispensation til midlertidig omlægning af Skansestien, Faxe kommune

Publiceret 25-10-2019

Dispensation til midlertidig omlægning af Skansestien inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a Strandegård Hgd., Roholte, i Faxe Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig omlægning af Skansestien.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02446.

Dispensation til midlertidig omlægning af Skansestien i Faxe Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig