Dispensation til justering af byggefeltet for en ny bebyggelse

Publiceret 10-10-2019

Dispensation til justering af byggefeltet for en ny bebyggelse hvortil der allerede foreligger en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 64e, Stouby By, Stouby, Fakkegravvej 29, 7140 Stouby, Hedensted Kommunen.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til justering af byggefeltet som ansøgt for den ny bebyggelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02765

Dispensation til justering af byggefeltet for en ny bebyggelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent