Dispensation til genopførsel og udvidelse af sommerhus

Publiceret 10-10-2019

Dispensation til genopførsel og udvidelse af sommerhus på matr.28f Glatved By, Hoed, Glatved Strandvej 39, Glatved Strand, 8444 Balle. Norddjurs Kommunen.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr.3, , jf. § 15, til genopførelse af sommerhuset som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02492

Dispensation til genopførsel og udvidelse af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent