Dispensation til genopførsel af garage - fyrrum

Publiceret 21-10-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af garage/fyrrum i udvidet linje på matr.34d Vinding By, Vinding, Djævlekløftvej 6A, 7100 Vejle. Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af fyrrum og garage som ansøgt. Bygningen kan opføres enten som én bygning på 70 m² eller alternativt som to separate bygninger på hhv. 50 m² garage og 20 m² fyrrum, beliggende i tilknytning til hinanden.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02559

Dispensation til genopførsel af garage - fyrrum.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent