Dispensation til etablering af nyt skel

Publiceret 08-10-2019

Dispensation til etablering af nyt skel inden for strandbeskyttelses-linjen mellem ejendommene matr. nre. 1bl og 1bæ Ovegård Hgd., Ove beliggende Teglværkssvinget 15 og 17 i Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nyt skel, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02953

Dispensation til etablering af nyt skel.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent