Dispensation til etablering af nye skel indenfor strandbeskyttelseslinjen ved arealoverførsel fra vindmøllerparceller - Lolland Kommune

Publiceret 17-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til udstykningen som ansøgt på matr.nr. 20g, 20h, 16 og 16g, Vesternæs By, Kappel, Lolland Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01092.

Dispensation - arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent