Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg

Publiceret 10-10-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af nedsivningsanlæg på matr.24a Gudsgave Marstal, Ronæsvej 14, Drejhuset, 5960 Marstal, Marstal Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nedsivningsanlægget som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligt opgiv sagsnummer 19/02407

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent