Dispensation til etablering af lavvandet sø

Publiceret 08-10-2019

Dispensation til etablering af lavvandet sø inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 21o Mandø By,
Mandø, i Esbjerg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af lavvandet sø.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01893

Dispensation til etablering af lavvandet sø.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig