Dispensation til etablering af kvist på helårshus i strandbeskyttelseslinjen i Vejle Kommune

Publiceret 15-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og jf. § 15, til etablering af kvisten som ansøgt på Rønshovedvej 75, 7100 Vejle, matr.nr. 40a Vinding By, Mølholm, Vejle Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/1305.

Dispensation til kvist på helårshus i Vejle Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent