Dispensation til bibeholdelse af sandkasse

Publiceret 07-10-2019

Dispensation til bibeholdelse af sandkasse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2dm Følle By, Bregnet i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af sandkasse, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 16/04106

Dispensation til bibeholdelse af sandkasse.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent