Dispensation til bibeholdelse af redningsåbninger i værelser inden for strandbeskyttelseslinjen i Vordingborg Kommune

Publiceret 22-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af døre, som ansøgt på ejendommen matr. nr. 45a Stavreby By, Jungshoved beliggende Bøged Strandvej 27 i Vordingborg Kommune.

Indledningsvist bemærkes det, at Kystdirektoratet ikke finder anledning til at tilsidesætte det oplyste om tidspunktet for indretning af bolig i udhuset. Kystdirektoratet anser herefter boligen for lovligt eksisterende og gør ikke videre i sagen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/02010.

Dispensation til redningsåbninger i bolig på Bøged Strandvej 27 i Vordingborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent