Dispensation til bibeholdelse af gæstehytte

Publiceret 09-10-2019

Dispensation til bibeholdelse af gæstehytte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 417 Sønderby, Kegnæs beliggende Flejmose 21C i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af gæstehytte, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/00987

Dispensation til bibeholdelse af gæstehytte.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent