Dispensation til at hæve sommerhus og to terrasser inden for strandbeskyttelseslinjen i Lejre Kommune

Publiceret 15-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at hæve sommerhus og §65b, stk. 3 nr. 1, jf. §15, til at hæve to terrasser på matr. nr. 38u Herslev By, Herslev, Bognæsvej 27, i Lejre Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02334.

Dispensation til at hæve sommerhus og to terrasser.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig