Dispensation til ændret placering af knaldstation og rekonstruktion af skur

Publiceret 07-10-2019

Dispensation til ændret placering af knaldstation og rekonstruktion af skur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1vx Juelsberg Hgd, Nyborg, Fyrvej 10, 5800 Nyborg, i Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret placering af knaldstation og rekonstruktion af skur.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00525

Dispensation til ændret placering af knaldstation og rekonstruktion af skur.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig