Dispensation til 5 forsøgsbrønde og 1 flytbar tank, Byrum, Læsø kommune

Publiceret 31-10-2019

Dispensation i en 2-årig periode til etablering af 5 forsøgsbrønde og en flytbar tank til indvinding af saltholdigt grundvand inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 138g Byrum By, Byrum, i Læsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af 5 forsøgsbrønde og en flytbar tank til indvinding af saltholdigt grundvand.

Dispensationen er 2-årig og udløber 1. december 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02124.

Dispensation til etablering af 5 forsøgsbrønde og en flytbar tank på matr.138g Byrum By, Byrum, Læsø Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig