Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af sommerhus - Holbæk Kommune

Publiceret 18-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen af sommerhuset med 8 m² på Staslundevej 46, matr.46l, Udby By, Udby, Holbæk Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02843.

Dispensation - udvidelse af sommerhus.pdf 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent