Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af garage i Farsø

Publiceret 01-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af garage med 13-14 m² på matr.2v, Hole By, Lovns, Illerisørevej 51-53, 9640 Farsø.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01538.

Dispensation til udvidelse af garage i Farsø.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler