Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til plantning af vin

Publiceret 10-10-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til plantning af vin på matr.12c, Røddinge by, Damsholte, Basnæsvej 29, 4780 Stege, Vordingborg Kommunen.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 4, jf. § 15, til plantningen af vin som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02674

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til plantning af vin.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent