Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre tilbygning, overdækning, karnapper og kælder til sommerhus i Fredericia

Publiceret 01-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, jf. § 15, til udvidelse af beboelsen med 8 m² til forbedring af sanitære forhold, overdækning i forbindelse med udvidelsen, karnapper samt etablering af kælder under hus og terrasse på matr.23ek, Erritsø By, Erritsø, Blåhøj 72, Erritsø, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune.

Dispensationen til kælderen er meddelt på vilkår, at den alene forsynes med indvendig adgang og at der ikke etableres vinduer eller udvendig lysindfald.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01723.

Dispensation - Blåhøj 72 i Fredericia.pdf 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent