Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til legeredskaber og mindesmærke ved Strynø havn

Publiceret 11-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til opsætning af legeredskab samt mindesmærke som ansøgt på matr.40e, Strynø By, Strynø, Strynø Brovej 14, 5943 Strynø, Langeland Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01619.

Dispensation til legeredskaber og mindesmærke.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent