Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at foretage gennembrydning af jordvold i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 15-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til gennembrydning af jordvold (terrænændring) på matr.1cd, Ovegård Hgd;, Ove, matr.1ci, Ovegård Hgd;, Ove. Rævehøjen 25C, 9500 Hobro, Mariagerfjord Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01222.

 Dispensation til jordvold - Mariagerfjord.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent