Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen om opsætning af solceller i Ebeltoft

Publiceret 17-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til opsætning af solceller som ansøgt på matr.36c Agri By, Agri, Fuglsøvej 27, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02516.

Dispensation - solceller.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent