Afslag på dispensation til shelterplads ved Kvæghjørne, Lilleøvej, Askø

Publiceret 14-10-2019

Afgørelse – Afslag på ansøgning om dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 42a, Askø By, Askø, 4942 Askø, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02683.

Afslag på dispensation til shelterplads ved Kvæghjørne, Lilleøvej, Askø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler